Blackjack historikk

Navnet oppstod da franskmennene lærte engelske seilere og handelsfolk et av sine populære casino spill på 17. hundretallet, som hadde en spesiell regel der spar knekt eller spar ess på hånden gav en ekstra premieutbetaling. Franskmennene kalte spillet “Vingt et Un” (tjue og en), som er opphavet til spillets egentlige navn. Gjennom handelsreisende spredte spillet seg til blant annet Nord Amerika, der det ble svært populært, og i senere tid har blitt ett av varemerkene i kasinobyer som Las Vegas og Atlantic City.

Blackjack regler

Målet med Blackjack er å slå Dealerens (bankens) hånd ved å komme så nært 21, eller treffe på 21. Hvis man går over 21, har man tapt, og dette kalles å gå “bust”. Kortverdier er som følger: Et Ess gir 1 eller 11 poeng, og telles slik at den verdien som gir høyeste poengsum uten at man går “bust”, blir brukt. Med andre ord, hvis man har 17, og får utdelt et ess, da teller man det som 1, og får 18. Har man 7 og får ess, så teller man det som 11, og får 18. Alle billedkort, og tiere teller 10 poeng, og alle andre kort (2-9) beholder sin opprinnelige verdi.

En spiller får “Blackjack” hvis de to første kortene han mottar på hånd er et ess og et kort som teller 10 poeng (bildekort, eller tier), noe som gir 21 som poengsum. Blackjack utbetaler innsatsen 3 til 2, såfremt ikke Dealer (banken) får Blackjack. Hvis Dealer får Blackjack, så kalles situasjonen “push”, og innsatsen blir tilbakebetalt.

Oppnår spiller og Dealer samme poengsum, så er det generelt sett “push”, med ett unntak: Får spilleren eller Dealeren Blackjack, så slår den andre hender med 21 som poengsum. For eksempel, Ess og Dame, vil slå 7, Konge og 4, selv om poengsummene er like.

Alle vinnende hender, unntatt Blackjack, betaler ut gevinst som tilsvarer innsatsen, 1 til 1. En total poengsum for en hånd på 22 eller mer, regnes som automatisk tap, eller da “bust”. Hvis spilleren går “bust” trenger ikke Dealeren fortsette spillet eller trekke noen kort, da har Dealeren vunnet hånden.

Man kan velge mellom å spille på en eller flere hender, vanligvis mellom en og tre i de fleste former for Blackjack. Man plasserer innsats etter ønske, på det antallet hender man ønsker å spille. De fleste kasinoer og online versjoner av Blackjack har en minsteinnsats som er påkrevd for å spille en hånd.

Kortene blir delt ut ved at Dealeren (banken) gir to kort for hver hånd man har satset på, som vises. Deretter gir Dealeren to kort til sin egen hånd, hvorav ett viser verdien, mens det andre ikke vises.

Hvis han/hun har et ess som vises som et av sine to kort, kan Dealeren tilby forsikring til spilleren, på hver av hendene spilleren har satset på. Avslår spilleren forsikringen spilles det videre som normalt. Aksepterer spilleren forsikringen legger han/hun inn en ekstra innsats på 50% av originalinnsatsen. Dealeren vil så snu sitt andre kort, og avgjøre om han/hun har Blackjack. Hvis Dealeren får Blackjack vil forsikringsinnsatsen utbetale 2 til 1, eller da tilsvarende originalinnsatsen. Originalinnsatsen går tapt, med mindre spilleren har Blackjack, i så fall blir det “push”. Hvis Dealeren ikke har Blackjack, så har man tapt forsikringsinnsatsen, og spillet fortsetter som normalt.

Det finnes et par versjoner der Dealeren bare får utdelt ett kort i begynnelsen, og det ikke tilbys forsikring: European Blackjack og Single Deck Blackjack. I disse tilbys ingen forsikring, spillet starter bare med første spiller til høyre for Dealer, og går frem som normalt.

Blackjack

I noen versjoner av Blackjack, så tilbys et valg som kalles “Surrender”, eller å “overgi seg”. Hvis det er tillatt, kan en spiller “kaste” hånden fremfor å spille den, og få tilbake halve innsatsen. Dette skjer ved at en spiller vurderer hånden sin som enten for svak eller risikabel å spille, og sier “surrender” (“jeg overgir meg”), for så å få tilbakebetalt halvparten av innsatsen på den hånden.

En spiller som ikke har fått Blackjack, eller overgitt seg (der det er tillatt) kan motta flere kort, for å oppnå en poengsum så nære 21 som mulig. Så lenge spilleren ikke går over 21, kan han velge mellom å stå, eller be om nytt kort (kalles “hit”). Spilleren kan også doble innsatsen ved å “Double down”, og mottar etter dette bare ett ekstra kort. Hvis spillerens hånd har to kort av lik verdi, kan han/hun gjøre en “split”, og dele hånden slik at hvert av kortene blir en del av hver sin nye hånd. Når en spiller gjør en “split” dobles innsatsen.

I henhold til reglene i flere variasjoner av Blackjack har spillere muligheten for å doble innsatsen, splitte, doble innsatsen etter splitt, eller splitte på nytt flere ganger. Splitting kan gjøres, forutsatt at nye kort som trekkes har samme verdi som det på hånden. Spillerens hånd eller hender fullføres først, før Dealeren gjør sine trekk. Dette er fordi Dealerens spill avhenger av spillerens avgjørelser.

Hvis spilleren oppnår en hånd med 21 eller mindre, og står, så er det Dealeren sin tur til å spille. Har spilleren gått “bust” (fått 22 eller mer), så er spillet over, innsatsen samles inn av banken, og Dealeren har vunnet hånden. Hvis Dealeren har poengsum på 16 eller mindre, så er han/hun nødt til å trekke kort. Hvis Dealeren har 17 eller over, så må Dealeren stå, bortsett fra i noen varianter av Blackjack, der Dealeren må trekke seg hvis han får 17 ved å trekke kort. Dette kalles Soft 17, og gjelder bare noen Blackjack varianter.

Hvis Dealeren går “bust” (får 22 eller mer) vil alle spillerens hender (som ikke har gått “bust”) vinne og få utbetalt 1 til 1. Velger Dealeren å stå på en poengsum under 21, så blir poengsummen hans/hennes sammenliknet med alle hender som ikke har gått “bust”. Alle spillere som har høyere poengsum enn Dealer, som ikke er over 22 (“bust)., vinner og får utbetalt 1 til 1. De som har lavere poengsum taper, og de som har likt (push) vil få innsatsen tilbake.